ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συναγερμοί διαρρήξεων και πυρκαγιάς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, πυρανίχνευση- πυρασφάλεια

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Διενέργεια περιπολιών, πεζών και μηχανοκίνητων, επιτήρηση χώρων με περιπολικά οχήματα (PATROL)

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV), παρακολούθηση χώρων μέσω internet

Value Security

Συστήματα ασφαλείας – Φυλάξεις – Περιπολίες – Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και μετάδοσης