Οι υπηρεσίες μας

Η VALUE SECURITY A.E. παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας, τόσο φυσικής, όσο και ηλεκτρονικής.

Φυσική Ασφάλεια

Έλεγχος της εισόδου σε εμπορικά κέντρα, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.

Περιφρούρηση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοτάξια.

Επίβλεψη της τάξης σε εμπορικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εμπορικές εκθέσεις, δημόσιες συναθροίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Φύλαξη τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κλπ).

Εκτέλεση χρηματαποστολών.

Συνοδεία υψηλών προσώπων.

Επιτήρηση χώρων με περιπολικά οχήματα (PATROL).

Περιμετρική και εσωτερική επιτήρηση οικισμών.

Ηλεκτρονική Ασφάλεια

Συναγερμοί διαρρήξεων και πυρκαγιάς.

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια.

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV).

Παρακολούθηση χώρων μέσω INTERNET.